Es parla sovint de quines són les competències que ha de tenir un bon docent aplicat de forma habitual a l’escola ordinària.

Es parla sovint de l’escola ordinària, i això està bé.

Però es parla molt poc de l’escola bressol, i això no està gens bé.

L’etapa 0-3 anys és bàsica, i si en aquesta etapa no oferim una atenció de màxima qualitat que pensem que pot representar per un infant?? Com li pot afectar en el seu desenvolupament futur?

I encara més, com li afecta en el seu aquí i ara?

Una atenció de màxima qualitat inclou evidentment gaudir d’espais, materials i recursos adients, però sense uns bons professionals aquets elements no signifiquen res.

Hem de poder parlar més de les escoles bressols, dels projectes educatius establerts per aquest grup d’edat, de la cura i atenció que requereixen els nostres petits.

I un dels temes que avui plantejo és el de com han de ser els professionals que es fan càrrec dels nostres infants, ja que si només tenen una molt bona formació de base, però sense unes competències que considerem imprescindibles, no estarem oferint una atenció de qualitat.

Algunes d’aquestes competències son:

-COMPROMÍS

Som responsables de la cura i l’educació d’infants de 4 a 36 mesos, i això implica tenir molt clar el compromís que assumim quan desenvolupem aquesta feina

-FORMACIÓ CONTINUADA

Ja no és suficient amb el coneixement que hem adquirit. Dins una societat canviant com la nostra cal que els educadors es vagin formant al llarg de la seva trajectòria professional ja que cal anar-se actualitzant.

-TOLERÀNCIA

Respecte i acceptació de la diversitat existent per a poder educar per a la convivència.

-PLANIFICACIÓ

Educar i tenir cura dels infants no es pot fer improvisant; cal tenir una bona organització i planificació de totes les activitats i propostes que realitzarem al llarg del curs, adaptades a l’edat dels infants i tenint en compte la individualitat. També dels materials que necessitem, dels temps, de les relacions i espais amb les famílies… sense deixar d’estar oberts a noves propostes i iniciatives.

-INTERACCIÓ AMB ELS INFANTS

Buscar temps per observar, per acompanyar, per estar al costat dels infants. Treballar la seva autonomia sense oblidar que els petons i les abraçades són inherents al nostre treball.

Cal que els ajudem a tenir confiança en les seves possibilitats i en ells mateixos

-INVOLUCRAR A LES FAMÍLIES

No és possible treballar amb infants sinó som capaços d’establir amb les famílies una relació de comunicació i col·laboració. Els educadors han de poder establir una relació de confiança.

Les escoles bressol han de deixar de ser un espai exclusiu per infants i educadors per ser també un espai per a les famílies.

-CREATIVITAT

Hem de ser creatius i no caure en les rutines i la monotonia. Els infants d’aquesta edat necessiten que despertem la seva curiositat per aprendre, i això implica ser creatiu, ensenyar utilitzant diferents metodologies i fent propostes que els convidin i els moguin a experimentar.

-AUTOREGULACIÓ EMOCIONAL

L’educador és un model per als infants, cal que tingui uns bons coneixements de les emocions per a poder entendre i donar la resposta més adient a cada infant. Però el més important és que ha de ser conscient, conèixer i saber regular les pròpies emocions.

Els infants no únicament aprenen de nosaltres sinó que ens aprenen a nosaltres.

Treballar amb afecte i ser molt just amb els infants, donant igualtat d’oportunitats i valorant igual els seus assoliments.

Tots han de sentir que són únics, acceptats i valorats tal i com son.

-TREBALL EN EQUIP

Col·laborar amb la resta de professionals, aprendre de les seves experiències, reflexionar conjuntament, saber aprofitar les diferents capacitats i habilitats dels companys a l’hora que posem a la seva disposició les nostres.

Afavorir un bon ambient de treball de forma que tots els professionals es sentin segurs, acceptats i respectats.

-BONA COMUNICACIÓ

Capacitat per transmetre el missatge que volem fer arribar, sent precisos, utilitzant un llenguatge senzill i entenedor i adaptat a l’edat dels nostres interlocutors.

I saber escoltar.

-AUTOCRÍTIC

Si l’educador no és capaç de valorar i ser autocrític amb el seu treball no pot aprendre ni modificar la seva forma d’actuar.

Hi ha d’altres habilitats i capacitats de les que podríem parlar, però com a introducció a com han de ser els professionals que es facin càrrec dels nostres fills,  penso que hi ha bastants elements que poden ajudar a reflexionar a les famílies sobre el que hi ha, o ha d’haver,  al darrera de l’equip de professionals que treballa dins les escoles bressol.

Ensenyar als infants jugant no és un joc, requereix de molts coneixements i habilitats.

Rosa da Silva

Directora de l’escola bressol Dames de Meritxell

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Escola Bressol Dames de Meritxell. Tots els drets reservats. 
Disseny web per Acom