PROJECTE EDUCATIU

ÀREA I

DESCOBERTA D'UN MATEIX

Aquesta àrea de coneixement fa referència a la construcció de la pròpia identitat i al coneixement d’un mateix: les característiques físiques i personals, el control i domini del propi cos i el coneixement de le seves posibilitats i limitacions.

Dins aquesta àrea es treballa de forma intensa els hàbits: de descans, d’alimentació, d’higiene i d’ordre.

A nivell d’educació emocional, la construcció de la identitat es basa en les relacions afectives dels infants amb la seva família i els seus educadors. Aquesta relació afectiva és el que afavoreix l’autonomia i la seva autoestima.

ÀREA II

FORMES DE REPRESENTACIÓ

En aquesta àrea s’inclouen totes aquelles formes de representació de la realitat que els éssers humans som capaços d’utilitzar: llenguatge verbal, musical, plàstic, matemàtic i l’expressió corporal.

Els diferents llenguatges han de complir la funció comunicativa, representativa i ludicocreativa.

Dins la mateixa es treballa l’educació emocional amb els infants, quan han de començar a posar nom a les seves emocions i a experimentar-les a través dels contes, de la música o de les arts plàstiques.

ÀREA III

DESCOBERTA DE L'ENTORN NATURAL I SOCIAL

Aquesta àrea de coneixement fa referència a l’adaptació de l’infant al seu entorn, que comprén tant les persones que l’envolten com el medi físic en què es desenvolupa.

Els infants han d’aprendre a relacionar-se amb elements, espais, situacions i persones que formen part del seu context. Un altre aspecte que tenim en compte, és començar a conèixer les festes, tradicions i celebracions populars i culturals del nostre país.

Dins aquesta àrea, l’educació emocional intervé, de forma clau, en la socialització de l’infant. La socialització implica l’habilitat per relacionar-se, reconèixer i solucionar petits conflictes. També ens interessa començar a treballar l’empatia per ajudar als nens a entendre als altres.

© Escola Bressol Dames de Meritxell. Tots els drets reservats. 
Disseny web per Acom