El control d’esfínters a l’Escola Bressol Dames de Meritxell.

S’ha de tenir molt clar el moment de treure els bolquers i evitar que sigui un procés difícil per l’infant.

A l’igual que per a realitzar qualsevol altre aprenentatge cal que el nen es senti segur, estigui motivat i visqui aquest procés com quelcom de positiu per a ell.

Que són els esfínters.

Els esfínters son els músculs de la zona de la pelvis i el control dels mateixos sol adquirir-se als voltants dels 24 mesos. S’ha de tenir en compte que aquesta dada és aproximada ja que cada nen té el seu propi ritme maduratiu i cal respectar el mateix,

En el procés del control d’esfínters intervé:

-la part neurològica, és a dir, la maduresa que cal que hagi assolit l’infant per a contraure els músculs.

-la fisiològica, és a dir, la capacitat del nen per familiaritzar-se amb la sensació d’orinar i defecar i

-la psicològica que són els processos mentals per als quals passa l’infant i que afecten al seu desenvolupament global.

L’hàbit.

Entenem l’hàbit com un costum, una disposició adquirida per la repetició d’un mateix acte. Això implica que un hàbit cal ensenyar-lo, ja que no s’aprèn de cop ni és un fet evolutiu com el fet de canviar les dents.

Entenen el control d’esfínters com una tasca educativa que ha de ser planificada, organitzada i coordinada amb la família per aconseguir que aquest procés sigui un èxit.

Finalitat del control d’esfínters.

Donar les eines que ajudin a cada nen a assolir aquest hàbit i una actitud positiva davant el mateix.

Objectius

Un treball coordinat amb la família

A la nostra escola la coordinació amb la família és un aspecte clau. Ni educador ni família pel seu compte poden iniciar aquest procés sense un acord previ.

Cal que educador i família donin les mateixes pautes a l’infant.

Cal restar atents per si durant el procés detectem una regressió en l’infant.

Tots els adults han de donar seguretat a l’infant, motivar-lo i tenir una actitud positiva. No ensenyarem ni ajudarem l’infant ha adquirir un bon control si el critiquem o el castiguem, al contrari, podem provocar una situació de frustració en el nen que el faci sentir-se insegur d’ell mateix i de les seves possibilitats i més depenent de l’adult.

Què cal fer

Treball previ amb l’infant.

Quan retirem el bolquer ?:

Quan es donen aquests indicadors caldrà:

Cal tenir en compte que el control de la caca pot ser és més difícil i és normal que el nen trigui més temps a assolir-lo.

A poc a poc serà l’infant qui anirà marcant el ritme fins assolir el                                      

control

© Escola Bressol Dames de Meritxell. Tots els drets reservats. 
Disseny web per Acom