ALTRES PROJECTES

EDUCACIÓ EMOCIONAL

La finalitat de la nostra escola bressol és que el nen sigui feliç.

L’infant arriba al món amb emocions, i aquestes esdevenen eines fonamentals per assegurar la seva subsistència. Les emocions no són positives ni negatives, totes són legítimes i tenen raó de ser.

Entendre el desenvolupament emocional de l’infant, i sobretot la importància de les emocions en la nostra vida, és el què comporta que la educació emocional a la nostra escola bressol sigui la base i l’eix vertebrador del nostre projecte educatiu.

És un procés educatiu continu i permanent que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, ja que ambdós contitueixen els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral (Bisquerra any 2000). La finalitat es augmentar el benestar personal i social.

ESTIMULACIÓ PRIMERENCA

El nostre programa està basat en el treball d’alguns especialistes en aquesta matèria com són el doctor Glenn Doman (pare de l’estimulació primerenca) i el col·legi Montserrat de Barcelona (fa molts anys que apliquen aquest programa adaptat i amb éxit reconegut) escola a on ens hem format. Aquest programa s’adreça a aconseguir l’excelència intel.lectual, social i física de l’infant.

Excel.lència a nivell intel.lectual

Per aconseguir-la treballem diferents programes: el programa de lectura, el musical, el de coneixement enciclopèdic i el de matemàtiques. Aquests programes permeten madurar el canal visual i auditiu i estructurar millor el cervell. Pretenem també augmentar les seves possibilitas intel.lectuals i estimular la seva curiositat a una edat en la que el major desitg és aprendre.

Excel.lència social

Per aconseguir-la és bàsica l’educació emocional, que nosaltres treballem a l’escola bressol i de la qual ja teniu unes pinzellades dins l’apartat d’educació emocional. També és bàsic establir normes clares de convivència, responsabilitat i límits que ajudin als infants a créixer com a persones i a saber conviure dins la societat.

Excel.lència física

Per aconseguir-la s’estableixen múltiples activitats adreçades a potenciar el màxim possible el coneixement i desenvolupament físic de l’infant. Els infants aprenen a partir del seu pròpi cos, i donar experiències i oportunitats, és el que ajuda al creixement del cervell, dels sentits i possibilita de forma progressiva una autonomia de l’infant. S’estableix una sessió de psicomotricitat setmanal i múltiples activitats al llarg del dia per potenciar un bon desenvolupament a nivell físic, adaptades a les capacitats i edat dels infants.

HAPPY MUSIC

Aquest projecte neix del nostre desig de donar un major pes al llenguatge musical, a l’establert a la majoria de projectes curriculars. Res te un major impacte sobre el cervell que la música. Aquesta ens permet comunicar-nos, ens ajuda a conèixer el propi cos, a conèixer diferents cultures… És en definitiva el llenguatge universal i el de les emocions, que és la base del nostre projecte educatiu. Aquest projecte apropa els infants a la música en directe, oferint periòdicament actuacions musicals per part de col·laboradors externs i interns. També s’ofereix mensualment una sessió Happy Music a cada aula.

Alguns dels objectius d’aquestes sessions són:

CAMINEM JUNTS AVIS I INFANTS

Aquest és un projecte conjunt del centre Sociosanitari El Cedre i la nostra escola bressol, iniciat l’any 2016. Desde l’escola bressol aprofitem el potencial dels nostres avis per ajudar-nos en la cura i educació dels infants.

Des del centre sociosanitari El Cedre aquest projecte suposta donar als avis l’oportunitat de sentir-se útils, ja sigui compartint la seva experiència i habilitats personals o bé intervenint directament en tasques relacionades amb la cura dels nens.

L’objectiu és potenciar la vinculació entre generacions i reforçar les capacitats afectives, comunicatives i socials tant dels avis com dels infants. Però sobretot la finalitat és gaudir de las activitats que realitzem plegats. Cada curs escolar es fa una planificació de les activitats que realitzem conjuntament.

ANGLÈS

Sota la premissa de que el nen gaudeixi, un dels nostres objectius és familiaritzar als infants amb la llengua anglesa. Cal tenir present que quan més petit és un infant més facilitat té per aprendre, i això comprèn els idiomes.

L’aprenentatge de les llengües estrangeres s’ha de començar quan més aviat millor, aprofitant així la plasticitat del cervell en aquesta edat, la capacitat de reproduir sons i l’entusiasme per aprendre. Te a més múltiples beneficis, entre ells un major desenvolupament cerebral, que a nivell cognitiu es tradueix en una millor resolució dels problemes, major memòria, capacitat d’escolta i de concentració, entre altres.

No hem d’oblidar que al nostre país, per la confluència de diferents cultures, la majoria dels nostres infants creixen entenent i parlant dos llengües, el que fa evident aquesta immensa capacitat per aprendre.

La tria de l’anglès és perquè és l’idioma que ens permet comunicar-nos a nivell internacional. I al nostre país és l’idioma que s’ensenya als diferents sistemes educatius existents. A la nostra escola bressol es treballa l’anglès adaptat a cada aula, mitjançant diferents jocs, activitats i cançons en aquesta llengua.

TALLER PER PARES SOBRE L'ADAPTACIÓ

Amb l’objectiu de facilitar el màxim possible l’adaptació dels infants que comencen a l’escola bressol, a finals del mes de maig es realitza un taller adreçat als pares que han realitzat la inscripció dels seus fills. Aquest taller dona informació del nostre funcionament, així com a eines per facilitar l’adaptació dels petits.

TEMPS PARES FILLS

S’ofereix un espai dos dies a la setmana de les 17h00 a les 19h00 per facilitar la trobada dels pares amb els seus fills. Dins del qual posem a disposició de les familíes diferents elements i joguines que faciliten el joc, la comunicació entre les mateixes i fins i tot la seva participació, si ho desitgen, en diferents tasques adreçades als fills.

Els educadors i l’equip directiu no intervenim en aquest espai a no ser que sigui a demanda dels propis pares. Les famílies poden decidir jugar, xerrar, veure un audiovisual, organitzar algun sopar… en definitiva és un espai a on els pares decidiu.

Amb l’objectiu de que el major nombre de famílies possible pugui assistir, cada any es farà una enquesta per establir el dia de la setmana que majoritàriament vagi millor.

© Escola Bressol Dames de Meritxell. Tots els drets reservats. 
Disseny web per Acom